Klussen met de HKG

Vanaf 2007 betrekken wij de ouders actief bij het klussen in en rondom ons clubgebouw. Door het intensieve gebruik van ons gebouw is het nodig om een structurele aanpak op te zetten voor de uitvoer van een aantal (onderhouds)klussen.

Denk hierbij aan schoonmaken, grasmaaien, ramen wassen, schilderen, enz. Het aantal klussen is niet in verhouding met de vrijwilligers die we hebben voor de uitvoer hiervan. Dit omdat door de groei van het ledenaantal bij een gelijkblijvend leidingbestand de druk op onze leiding steeds groter wordt. Daarnaast vinden we dat de prioriteit van de leiding nadrukkelijk ligt bij het zo goed mogelijk begeleiden van het spel en de speltak.

Voor de oplossing van dit probleem hebben we gekeken naar een oplossing die al jaren wordt gebruikt op basisscholen en andere scoutinggroepen in Zwolle, namelijk het inschakelen van ouders van leden voor de uitvoer van bepaalde klussen.

Elk nieuw lid ontvangt een blauwe klussenformulier waarop aangegeven kan worden welke klus de voorkeur heeft. We gaan uit van 2 keer een klus per jaar per gezin. Mocht u vaker willen helpen dan die twee keer, dan is dat uiteraard prima.

We beseffen ons dat we een deel van uw kostbare tijd vragen op te offeren voor de hobby van uw zoon en/of dochter. We hopen ook dat u inziet dat het besturen van onze groep op een veilige en hygiënische manier niet langer mogelijk is zonder uw hulp.